Wyniki naboru do projektu

Wyniki naboru do projektu

"Startup House IV-inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"


W związku z zakończonym naborem uczestników do projektu "Startup house IV - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" wszystkie wnioski, które wpłynęły zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję rekrutacyjną. Zgodnie z Regulaminem rekrutacyjnym wsparciem objęte zostaną przedsiębiorstwa, które w zakresie kryteriów merytorycznych punktowych uzyskały minimum punktowe tj. 60% wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz otrzymały najwyższą liczbę punktów.


Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do Projektu "STARTUP HOUSE IV-Inkubacja przedsiębiorstw
w Elblągu"Zgłoszenia można nadsyłać w terminie 

od 11 marca do 20 kwietnia 2020 r. do godz. 13.00. 

Lista rankingowa zostanie opublikowana 24 kwietnia 2020 r.