AIP

Data: 19-09-2012
AIP

AIP PWSZ w Elblągu, jako jednostka ogólnouczelniana, działa w ramach Uczelni i na jej rzecz. Zgodnie z tym założeniem nie posiada oddzielnej rejestracji, numeru NIP oraz REGON. Nie mniej ze względu na pozastatutowe działania prowadzone przez AIP posiada wydzielony rachunek bankowy i księgowość obsługującą jednostkę jak i grupy beneficjentów. Rozliczenia finansowe realizowane są w Kwesturze PWSZ w Elblągu przy współpracy z zespołem rozliczeniowym. Zgodnie ze strategią rozwoju AIP PWSZ w Elblągu Inkubator systematycznie zwiększa swoją bazę materialną, wzbogacając inwentarz własny jak i Uczelni. Został zakupiony sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie oraz materiały biurowe. Działania Inkubatora wspierane są przez grupę wykładowców będących reprezentantami każdego z instytutów oraz pracowników administracyjnych PWSZ w Elblągu.

 Oferta AIP skierowana jest do studentów, absolwentów jak i pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, którzy zamierzają prowadzić lub prowadzą działalność gospodarczą.

AIP umożliwia realizację swojego pomysłu biznesowego bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów i ryzyka. Jest szansą dla młodych ambitnych osób z pomysłem na swój biznes.

Prowadzenie własnej firmy nie jest rzeczą łatwą. AIP to miejsce, gdzie trudne i skomplikowane zagadnienia związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, zmieniane są w rzeczy łatwe i przyjemne, a co najważniejsze mało ryzykowne i tanie.