Wyniki naboru do projektu "Startup house III-Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

Wyniki naboru do projektu "Startup house III-Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

W związku z zakończonym naborem uczestników do projektu "Startup house III - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" wszystkie wnioski, które wpłynęły zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję rekrutacyjną.

UWAGA!!!!

UWAGA!!!!

REKRUTACJA DO PROJEKTU
"STARTUP HOUSE III - Inkubacja przedsiębiorstw
w Elblągu"
zostaje przedłużona do 28.01.2019 r. do godz. 13.00

Rekrutacja do Projektu "STARTUP HOUSE III-Inkubacja przedsiębiorstw w Elblagu"

Rekrutacja do Projektu "STARTUP HOUSE III-Inkubacja przedsiębiorstw w Elblagu"

"Startup House III - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

 

Celem projektu jest wykreowanie na terenie miasta Elbląg oraz województwa warmińsko-mazurskiego sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju MŚP. 

 

Zgłoszenia można nadsyłać w terminie od 7 do 21 stycznia 2019 r. do godz. 12.00. 

PRAWO DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Spotkanie informacyjne 15.10.2018 r.

PRAWO DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Spotkanie informacyjne 15.10.2018 r.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 15 października 2018 roku w Hotelu ELBLĄG, Stary Rynek 54-59, w Elblągu.

Pełna moc innowacji / Technologie Relacje Wiedza

Pełna moc innowacji / Technologie Relacje Wiedza

"Pełna moc innowacji / Technologie Relacje Wiedza"

 

Firma BTProgress zaprasza na spotkania związane z wymianą doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk wdrażania projektów o charakterze proinnowacyjnym.

Student wynalazca

Student wynalazca

Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu

"Student-Wynalazca"


Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni. 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ma przyjemność zaprosić na wydarzenie  w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  pt .

 

 "TWÓJ ROZWÓJ - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ"

Konferencja "Eko innowacje: od pomysłu do produktu"

Konferencja "Eko innowacje: od pomysłu do produktu"

Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Konferencji

"Eko-innowacje: od pomysłu do produktu",

która odbędzie się 25 listopada 2016 roku podczas II edycji Targów Energy Expo Arena

Konkurs RPO Warmia i Mazury w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy

Konkurs RPO Warmia i Mazury w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy

Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie w dwóch konkursach ogłoszonych przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju  Regionalnego S.A. w Olsztynie w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy.

Szkolenie pt. "Lean Management"

Szkolenie pt. "Lean Management"

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza Państwa na szkolenie

pt. "Lean Management - wsparcie innowacyjności procesowej w oparciu o najlepsze międzynarodowe praktyki doskonalenia",

które odbędzie się dniach 23-24 maja 2016 roku w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, przy ul. Jagiellońskiej 91A w Olsztynie.

< poprzednie
1 | 2 | 3 | 4