Cele

Data: 24-09-2012
Cele

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu został stworzony głównie dla studentów, pracowników i absolwentów PWSZ.

Celem AIP jest kształtowanie i promocja postaw przedsiębiorczych. W ramach tych inicjatyw AIP stara się docierać do jak największej liczby młodych osób, m.in. poprzez ogólnopolskie projekty, a także poprzez obecność na różnorodnych targach pracy czy organizację otwartych warsztatów.

 

 

Szczegółowe cele obejmują:

  • Promowanie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, w tym promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarki.
  • Promowanie i wspieranie przedsiębiorczości pracowników, studentów i absolwentów PWSZ, a w szczególności wspieranie ich w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.
  • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa absolwentów szkół wyższych
  • Upowszechnianie nauki, edukacji, a w szczególności upowszechnianie osiągnięć naukowych i edukacyjnych pracowników i studentów PWSZ.