Innowacyjny model doradczy dla przedsiębiorców AMICUS RES

Data: 23-01-2015
Innowacyjny model doradczy dla przedsiębiorców AMICUS RES

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do skorzystania z kompleksowego, innowacyjnego i skutecznego modelu doradztwa AMICUS RES wypracowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych".

Dzięki metodom doradczym zawartym w modelu AMICUS RES, firma może być sprawniej zarządzana, poznać własne potrzeby biznesowe, zbudować długofalową strategię i być lepiej przygotowana do konkurowania na rynku, w tym również za granicą.         W niniejszym modelu doradcy biznesowi oraz przedsiębiorcy mogą znaleźć odpowiedzi na następujące pytania.                              Jak zmotywować przedsiębiorcę do poszerzania swojej wiedzy w zakresie zarządzania firmą? Jak rozpoznać własne potrzeby biznesowe? Jak stawać się coraz bardziej konkurencyjnym na rynku? Jak planować strategię firmy?

 Więcej szczegółów dotyczących niniejszego modelu można znaleźć na stronie internetowej:

  www.innowacyjnedoradztwo.pl