Misja

Data: 19-09-2012
Misja

Najważniejszym zasobem każdego regionu są ludzie. Już sam proces przygotowania strategii AIP pokazał, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu dysponuje, pracownikami jak i studentami, którzy wykazują się inicjatywą, chcą wpływać na jej rozwój i rozwój regionu. Strategia rozwoju AIP zakłada rozwój m.in. poprzez wspieranie przedsiębiorczości, które rozumiane jest jako: tworzenie klimatu dla aktywnego społeczeństwa, poprawę konkurencyjności, budowanie społeczeństwa informacyjnego.

 

Misją Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych karier społeczności akademickiej, komercjalizacja dóbr materialnych i intelektualnych studentów, absolwentów, pracowników oraz wspieranie wzrostu konkurencyjności województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości.