Nowoczesne standardy w Twojej Firmie

Data: 08-01-2015
Nowoczesne standardy w Twojej Firmie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu w okresie od października 2013 roku do końca czerwca 2014 roku zrealizowała projekt pt.: "Nowoczesne standardy w Twojej Firmie - wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników MMŚP w woj. warmińsko-mazurskim". Projekt zrealizowany został w wyniku przyznania dofinansowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach 9-miesiecznego projektu PWSZ w Elblągu zorganizowało certyfikowane szkolenia wg metodyki AGILE, PRINCE2 oraz ITIL. Delegowani pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mieli możliwość zdobycia cenionych w Europie certyfikatów potwierdzających wiedzę z zakresu zarzadzania usługami czy projektami tj. ITIL Foundation czy PRINCE2 Practitioner. Projekt dofinansowany był w 100% z Europejskiego Funduszu Społęcznego co oznaczało, że pracownicy mogli uczestniczyć w szkoleniach bezpłatnie, w ramach udzielenia pomocy de minimis.