Nowy partner PWSZ w Elblągu

Data: 28-01-2015
Nowy partner PWSZ w Elblągu

Dnia 28 stycznia br. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ? prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego ELZAMBUD Sp. z o.o. ? mgr. inż. Piotr Boryszewski podpisali umowę o współpracy pomiędzy Uczelnią i firmą.

Dzięki niniejszemu porozumieniu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu będą mieli możliwość odbywania praktyk zawodowych na terenie firmy, korzystania z bazy firmy na potrzeby wybranych specjalistycznych zajęć dydaktycznych, wspierania przez firmę studenckich ruchów naukowych oraz zdobywania cennych doświadczeń pozowalających w przyszłości na wzorcowe prowadzenie działalności gospodarczej.

Współpraca przedsiębiorców z Uczelnią, która jest w trakcie poszerzania swojej działalności o działania badawczo-rozwojowe służy jeszcze lepszemu wypełnianiu misji PWSZ w Elblągu w tym misji Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości funkcjonującego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  w Elblągu, którą jest "tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych karier społeczności akademickiej, komercjalizacja dóbr materialnych i intelektualnych studentów, absolwentów, pracowników oraz wspieranie wzrostu konkurencyjności województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości ." Dążenie do takiego stanu rzeczy jest naszą strategią długoterminową.