Program "Fabryka Przedsiębiorczości - od pomysłu do sukcesu"

Data: 25-09-2012
Program "Fabryka Przedsiębiorczości - od pomysłu do sukcesu"

W roku 2010 AIP w okresie od września do listopada realizował projekt "Fabryka Przedsiębiorczości - od pomysłu do sukcesu", współfinansowany przez MG. W ramach programu prowadzono równocześnie dwa rodzaje działań: czynności operacyjne oraz działania promocyjno edukacyjne.

Czynności operacyjne obejmowały zakup środków trwałych.W ramach projektu dokonano zakupu zestawów urządzeń sieciowych, umożliwiających beneficjentom AIP bezprzewodową komunikację intra i internetową. Dodatkowo baza materialna AIP została wzbogacona o profesjonalne narzędzia graficzne umożliwiające tworzenie i obróbkę materiałów reklamowych i promocyjnych.

Działania promocyjno - edukacyjne związane byly z tematyką zarządzania projektami oraz apsektami finansowymi i prawnymi. Wartość projektu wynosiła 20 340 zł