Program "Przedsiębiorczy Żak - pomysł na własny biznes"

Data: 25-09-2012
Program "Przedsiębiorczy Żak - pomysł na własny biznes"

Program "Przedsiębiorczy Żak - pomysł na własny biznes" realizowany był przede wszystkim na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, przy której, wedle założeń programu funkcjonuje Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

 1. Promocja przedsiębiorczości akademickiej w oparciu o AIP
 2. Zapoznanie grupy 100 studentów z tematyką możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, aktywności zawodowej oraz warunkami uczestnictwa
  w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości.
 3. Przygotowanie publikacji o charakterze edukacyjnym zawierającym materiały edukacyjne i doradcze, które obejmować będą proces zakładania i prowadzenia firmy.
 4. Przygotowanie strony internetowej i elektronicznej wersji publikacji edukacyjnej.
 5. Podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości możliwości form prowadzenia
  działalności gospodarczej.
 6. Zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu spraw związanych z rynkiem pracy,
  prawodawstwem dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej oraz programów wspierających rozpoczynanie samodzielnej działalności gospodarczej.

Wartośc projektu 15 tyś. zł w całości finansowana z środków Ministerstwa Gospodarki.