Program "Starter"

Data: 25-09-2012
Program "Starter"

Program ?STARTER - Akademicki Dopalacz Przedsiębiorczości to projekt, którego głównym zadaniem było przygotowanie przyszłych uczestników i odbiorców Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości a także promocja aktywności zawodowej oraz samej idei rozpoczynania działalności gospodarczej jeszcze w trakcie studiów lub zaraz po ich zakończeniu.

Program ?STARTER" finansowany był ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy i był realizowany w połowie 2005 roku. Uzyskane fundusze pozwoliły na wyposażenie AIP w narzędzia informatyczne służące promocji samej idei inkubatorów i przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów.

Rezultatem wyżej wymienionych działań informacyjno ? promocyjnych było powołanie przy PWSZ w Elblągu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Na początku 2006 roku przystąpiła pierwsza studencka informatyczna firma ?Flusso?, której właścicielem został student III roku z Instytutu Informatyki Stosowanej. Realizuje ona kilka projektów informatycznych dla elbląskich firm. Jeden z większych projektów został zlecony przez Centrum Kultury Międzynarodowej ?Światowid? w Elblągu, bezpośrednio dla Inkubatora. Funkcjonowanie firmy ?Flusso? w strukturze AIP regulowane jest umową pomiędzy beneficjentem, a Uczelnią. Firma rozszerza swoja działalność poza region Warmińsko-Mazurskie świadcząc ofertę zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Angażuję się w akcję społeczne i charytatywne, jako sztab medialny prowadzili akcję WOŚP w Elblągu tworząc całą wizualizację min. plakatów reklamowych, kubków czy zegarów.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Elblągu od początku swojego istnienia ma charakter niekomercyjnej działalności gospodarczej ukierunkowanej na świadczenie pomocy swoim beneficjentom. W roku 2006 przychód osiągnięty przez AIP wyniósł 28.493 zł., a koszty związane z działalnością statutową i zakupem środków trwałych wyniosły 51.721zł.