Program "Wędka Przedsiębiorczości"

Data: 25-09-2012
Program "Wędka Przedsiębiorczości"

Program "Wędka Przedsiębiorczości" realizowany był przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Elblągu, w okresie od maja do listopada 2007 r. Grant Ministerstwa Gospodarki przeznaczony był na rozwój AIP PWSZ w Elblągu, poprzez działania promocyjne, edukacyjne jak i inwestycje w infrastrukturę AIP.

Dodatkowo, dzięki ścisłej współpracy z Akademicki Biurem Karier PWSZ w Elblągu, prowadzone były działania promocyjne podczas międzynarodowych Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji ?TECHNICON INNOWACJE? w Gdańsku.

Dzięki dotacji AIP PWSZ w Elblągu osiągnął przychód w wysokości 30 837 PLN, z czego 15 542 PLN pochodziło ze środków zewnętrznych a 15 295 PLN z przychodu PWSZ w Elblągu. Wartość środków trwałych w porównaniu z rokiem 2006 wzrosła o 26 % i wyniosła 41 480 PLN.