Projekt "BIOS"

Data: 25-09-2012
Projekt "BIOS"

Na początku roku 2012 AIP PWSZ w Elblągu realizowało projekt "BIOS" w ramach inicjatywy "Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu". W koncepcji projektu przyjęto, iż działania AIP powinny skuteczniej stymulować powstawanie nowych innowacyjnych firm, współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a PWSZ, jak również, pomiędzy samymi przedsiębiorstwami, przyczyniając się do budowy gospodarki opartej na wiedzy.

W ramach projektu dokonano audytu, polegającego na zidentyfikowaniu i analizie barier oraz sił motorycznych lokalnego systemu komercjalizacji wiedzy. Przedstawione zostały rekomendacje zmian w  systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, wzmacniające siły motoryczne jak i redukujące zdefiniowane bariery. Powstała również baza dobrych praktyk, która może służyć jako inspiracja do rozwoju proinnowacyjnych firm w regionie.