"Startup House II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

Data: 16-02-2018
"Startup House II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

Celem projektu jest wykreowanie na terenie miasta Elbląg oraz województwa warmińsko-mazurskiego sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju MŚP.    

 

Zgłoszenia można nadsyłać w terminie od 19  do 26 lutego 2018 r. do godz. 12.00. Lista rankingowa zostanie opublikowana 28 lutego.


     
Przedsięwzięcie kierowane jest przede wszystkim do firm, które powstały dzięki wsparciu ze środków innych działań/poddziałań RPO WiM 2014-2020, bądź innych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz firm funkcjonujących w ramach zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji czyli z tzw. branż średnio-wysokiej i wysokiej techniki.  Bezpłatny program inkubacji obejmować będzie:

  • dostęp do 15 wyposażonych pomieszczeń biurowych,
  • szkolenia specjalistyczne (m.in. budowania marki, komercjalizacji produktów i usług),
  • usługi ICT,
  • usługi specjalistyczne (związane z promocją),
  • usługi prawne,
  • usługi księgowe,
  • doradztwo (m.in. w zakresie pozyskiwania funduszy na rozwój działalności, coaching),
  • mentoring,
  • wsparcie ze strony dedykowanego opiekuna firmy.

 

Dokumenty powinny zostać przesłane drogą elektroniczną na adres biuroaip@pwsz.elblag.pl  lub złożone osobiście w Biurze Projektu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (ul. Zacisze 12, pok. 1).

 


Projekt "Startup House II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu: 993 288,89 zł, dofinansowanie: 844 295,56 zł.