Usługi

Data: 24-09-2012
Usługi

Jest wiele powodów, aby skorzystać z usług Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, nie sposób ich wszystkich wyliczyć. Naszym głównym atutem jest innowacyjna oferta preinkubacji, dzięki której nasi beneficjenci ze wszystkich naszych usług mogą korzystać nieodpłatnie oraz swobodnie bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej przetestować swój pomysł na biznes.


Pierwszy powód by się do nas przyłączyć to uzyskanie wiedzy na temat założenia i prowadzenia własnej firmy. Kolejny powód to pomoc, którą oferujemy podczas pisania biznes planu, uzyskanie adresu lub biura potrzebnego do rejestracji działalności i prowadzenia firmy. Podczas wszystkich tych etapów nieoceniona będzie konsultacja prawna. Prowadzenie własnej firmy, rozwój, działanie, promocja, pozyskiwanie środków unijnych oraz kapitału zewnętrznego to nasza wspólna codzienność.


Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości swoim beneficjentom świadczy pomoc w trybie preinkubacji lub inkubacji. Oferta preinkubacji skierowana jest do studentów i absolwentów szkół wyższych, którzy chcą przetestować swój pomysł na biznes bez konieczności zakładania własnej działalności gospodarczej, natomiast inkubacja adresowana jest do studentów i absolwentów mających już własną działalność gospodarczą. Inkubacja może być świadczona beneficjentom w trybie rezydenckim i nierezydenckim (wirtualnym). Osoby inkubowane w trybie rezydenckim mogą wynająć biuro na preferencyjnych warunkach.


Ponadto zapewniamy pomoc i doradztwo biznesowe. Razem walczymy o wspólne cele. Prowadzimy działalność edukacyjną, organizujemy seminaria, kursy i warsztaty szkoleniowe kończące się opracowaniem biznesplanu pod nadzorem specjalisty. Organizujemy doradztwo z obszaru prawa i finansów. Dostarczamy niezbędną wiedzę z zakresu pozyskania dotacji krajowych i ze środków Unii Europejskiej oraz dostępności środków finansowych na uruchomienie własnej firmy. Promujemy przedsiębiorczość akademicką oraz firmy AIP na targach, konferencjach oraz festiwalach.