Projekt "Kreator Innowacji - akademicki Start Up"

Data: 25-09-2012
Projekt "Kreator Innowacji - akademicki Start Up"

W roku 2011 AIP PWSZ zrealizowało projekt "Kreator Innowacji - akademicki Start Up" współfinansowany z źródeł MG, opiewający na kwotę 21 047 zł.

W ramach projektu dokonano zakupu środków trwałych w postaci zestawu urządzeń komputerowych, zapewniający beneficjentom AIP niezbędną infrastrukturę szkoleniową i prezentacyjną.

Dodatkowo baza materialna AIP została wzbogacona o profesjonalne urządzenie graficzne oparte o system Android, który daje możliwość tworzenia innowacyjnych rozwiązań programistycznych i ich komercjalizację w sektorze urządzeń mobilnych.

W roku 2011 cykl szkoleń poszerzony został o kurs z zakresu fotografii, gdzie tajniki warsztatu gościnnie zaprezentował znany fotograf Michał Pawłowicz, laureat licznych nagród i wieloletni współpracownik National Geographic.