Wsparcie unijne

Data: 25-09-2012
Wsparcie unijne

Przedsiębiorcy lub osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą skorzystać z funduszy unijnych uczestnicząc w konkursach ogłaszanych przez instytucje wdrażające poszczególne programy operacyjne.

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Działanie to skierowane jest dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Ze wsparcia do 40 000 zł mogą skorzystać zarówno osoby pracujące, jak i niezatrudnione.

Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

http://www.elblag.up.gov.pl/ (zakładka Programy EFS)

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG)

Zakup usług doradczych i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym, z przeznaczeniem na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Pokrycie kosztów przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego. Projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Realizacja przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, prowadzące do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej.

Szczegółowych informacji udziela Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

www.parp.gov.pl

Wsparcie inwestycji w zakresie zakupu i wdrażania nowej technologii (nie stosowanej dłużej niż 5 lat) lub wdrożenie własnej.

Szczegółowych informacji udziela Bank Gospodarstwa Krajowego

www.bgk.com.pl


Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM)

 Dotacje inwestycyjne wspierające innowacyjność produktową i procesową, w tym innowacyjność o charakterze regionalnym ? zgodną z Strategią Innowacyjności Warmii i Mazur. Dofinansowanie do udziału w międzynarodowych, krajowych i regionalnych targach, wystawach oraz misjach gospodarczych. Działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwie. Odnawialne źródła energii.

 Szczegółowych informacji udziela Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

wmarr.olsztyn.pl