Wyniki naboru do projektu

Data: 08-05-2020
Wyniki naboru do projektu

"Startup House IV-inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

W związku z zakończonym naborem uczestników do projektu "Startup house IV - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" wszystkie wnioski, które wpłynęły zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję rekrutacyjną. Zgodnie z Regulaminem rekrutacyjnym wsparciem objęte zostaną przedsiębiorstwa, które w zakresie kryteriów merytorycznych punktowych uzyskały minimum punktowe tj. 60% wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz otrzymały najwyższą liczbę punktów.

Do uczestnictwa w projekcie zostały rekomendowane następujące przedsiębiorstwa:

 

TSAR Marek Zarychta

PIONIER CTG Sp. z o.o.

MOBI SCHOOL Sp. z o.o.

SWARF TOOLS Sp. z o.o.

MARKETING TEAM ANETA KUDLAK

MONIKA KOZIEJA

CENTRUM DORADZTWA I MEDIACJI MB SP. Z O.O.

SHAPECLINIC NATALIA FILCKOWSKA

KAMAEL

K&P Sp. z o.o.

NTL SOLUTIONS

TOMASZ KOZIEJA

NUMIT Mariusz Słomczyński

ANNA PTAK Pracownia Florystyczna

MANANACHI Beata Kubacka

 

Projekt "Startup House IV - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.