Wyniki naboru do projektu "Startup house III-Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

Data: 30-01-2019
Wyniki naboru do projektu "Startup house III-Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

W związku z zakończonym naborem uczestników do projektu "Startup house III - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" wszystkie wnioski, które wpłynęły zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję rekrutacyjną.
Zgodnie z Regulaminem rekrutacyjnym wsparciem objęte zostaną przedsiębiorstwa, które w zakresie kryteriów merytorycznych punktowych uzyskały minimum punktowe tj. 60% wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz otrzymały najwyższą liczbę punktów.

Do uczestnictwa w projekcie zostały rekomendowane następujące przedsiębiorstwa:

A&G Sp. z o.o.

PRIMCAD ANDRZEJ KOZŁOWSKI

KATARZYNA GILGENAST - Sztuka Kontaktu

E-VOLE Sp. z o.o.

INTER PROFIX Jakub Bryła

NORDPOL Borys Klejnota

socialmete Marta Apanowicz

LUT-MOBIL Jacek Kościuk

AUXILIUM DESIGN Ewelina Tymecka

Krzysztof Wilczewski

UNLIMITED  Michał Stryjewski

SERIO Katarzyna Olewniczak

Agata Ludwiczak 23

JOST Joanna Strzyżewska

Going Native Magdalena Fowler

 

Projekt "Startup House III - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.