Akademickie Centrum Wsparcia i Doradztwa  (ACWiD) przy PWSZ w Elblągu działa od stycznia 2012 roku, służąc pomocą i wsparciem studentom, którzy: mają problemy z uczeniem się i zdawaniem egzaminów, potrzebują wsparcia w dokonywaniu wyborów i podejmowania decyzji, są ofiarami przemocy zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym, potrzebują wiedzy i ukierunkowania w doskonaleniu siebie lub po prostu nie radzą sobie ze stresem studiowania. 

 

Zadania ACWiD realizowane są poprzez: 

  • wsparcie (informacyjnego, psychologicznego, instrumentalnego, społecznego,
  • interwencje w sytuacjach kryzysowych,
  • wielozakresową pomoc i doradztwo zawodowe,
  • coaching, instruktaż,
  • trening skutecznego uczenia się,
  • szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego,
  • cykliczne zajęcia grupowe (warsztaty).

 

Zasady działania Akademickiego Centrum Wsparcia i Doradztwa

1. Do ACWiD może zgłosić się każdy kto jest studentem PWSZ w Elblągu.
2. Nie ma ograniczeń w tematyce, z jaką można kontaktować się z psychologiem. Wszystko, co nurtuje, martwi, utrudnia codzienne funkcjonowanie może być powodem skontaktowania się z psychologiem.
3. Porady oraz konsultacje są bezpłatne.
4. Nie ma odgórnie wyznaczonej liczby spotkań - zależy to od potrzeb zgłaszającej się osoby.
5. Umówienie na spotkanie odbywa się przez rejestrację mailową, na indywidualny adres psychologa, w celu ustalenia możliwości spotkania, dnia i godziny.

Spotkania w kontakcie bezpośrednim odbywają się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zawartych w regulaminie sanitarnym (dystans oraz środki ochrony osobistej).