Studia I stopnia - inżynierskie

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Budownictwo - zamknięta dzienne
Mechanika i budowa maszyn technologia i eksploatacja maszyn zamknięta dzienne
Mechanika i budowa maszyn modelowanie 3D zamknięta dzienne
Informatyka administracja systemów i sieci komputerowych zamknięta dzienne/zaoczne
Informatyka projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe zamknięta dzienne/zaoczne
Informatyka modelowanie 3D w zastosowaniach medycznych, prototypowaniu i mediach interaktywnych zamknięta dzienne
 

Studia I stopnia - licencjackie

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Administracja podatki i rachunkowość w administracji zamknięta dzienne
Administracja administracja skarbowa zamknięta --
Administracja administracja bezpieczeństwa publicznego zamknięta dzienne
Ekonomia media społecznościowe w biznesie zamknięta dzienne
Ekonomia przedsiębiorczość gospodarcza zamknięta ---
Ekonomia ekonomika menedżerska zamknięta dzienne
Ekonomia ekonomika procesów logistycznych zamknięta dzienne
Filologia filologia angielska - nauczycielska zamknięta dzienne
Filologia filologia angielska - języki obce w biznesie zamknięta --
Filologia polska nauczanie języka polskiego i języka polskiego jako obcego zamknięta --
Filologia polska dziennikarstwo i nowe media zamknięta dzienne
Logopedia   zamknięta dzienne
Pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną zamknięta dzienne
 

 

Studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Logopedia neurologopedia zamknięta dzienne
Pedagogika wczesna edukacja zamknięta dzienne
Pedagogika pedagogika medialna zamknięta dzienne
Pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią zamknieta zamknięta
Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zamknięta dzienne
Studia menadżersko-prawne menadżer usług publicznych zimowa od 7.01.2022 dzienne/zaoczne
Studia menadżersko-prawne menadżer analiz biznesowych zimowa od 7.01.2022 dzienne/zaoczne
 

 

 

Jednolite studia magisterskie

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - zamknięta dzienne
Pedagogika specjalna - zamknięta dzienne